english
franšais
nl
deutch
espanol
Polish
Esperanto

AFER UMMO
CRIDA ALS DESTINATARIS DE CARTES UMMITES


Hola,

UMMO-SCIENCES (UMMO-CIENCIES) es la referència i l'instrument de treball per tots aquells, científics o no, interessats per el "pensament ummita", presentant totes les cartes accessibles dins la seva versió francesa la més completa i fidel possible.

Actualment aquests documents els trobem en linia a l'adreça www.ummo-sciences.org i aviat seran transferits a una web dedicada exclusivament a aquest tema en la qual desitgem presentar-hi imatges d'originals i les traduccions a altres llengues.

Paral·lelament, el treball de recerca i d'anàlisi el segueix una llista de reflexió de més de 120 persones, de les quals nombrósos cientifics...

Disposem aproximadament d'una quarta part dels documents ummites que sobrepassen probablement els 6000 folis originals. Pensem que aquestes cartes comporten nivells de lectura multiples. Un d'ells, al menys, necessita una síntesi amb les informacions contingudes dins d'altres documents dels quals suspitem l'existencia. Seria doncs d'interès comú de reunir el nombre més gran possible de documents d'origen ummita o suposats per tal de tirar endavant la comprensió i l'anàlisi.

Per tal d'ajudar la nostre recerca fem una crida, a nivell mundial, alsdestinataris d'aquestes cartes i als posseïdors actuals d'originals o defotocopies. Els hi demanem que ens comuniquin les cartes que podrien posseir.

Invitem aquestes persones a contactar amb nosaltres a la següent adreça :
contactummo-sciences.org

Un comitè de lectura sera qui valori els documents rebuts. La vostra identitat, amic corresponsal, o bé la del o dels destinataris no sera publicada sense el vostre accord.

El comitè de lectura UMMO-SCIENCES